Vítejte na našich webových stránkách!

Znáte všechny tyto znalosti o odporovém drátu?

U odporového vodiče lze sílu našeho odporu určit podle odporu odporového vodiče. Čím větší je jeho síla, je možné, že mnoho lidí neví, jak vybrat odporový vodič, a o odporovém drátu není mnoho znalostí. , Xiaobian všem vysvětlí.

Odporový drát je nejběžnějším druhem topného článku. Jeho funkcí je generovat teplo po napájení a přeměnit elektrickou energii na teplo. Odporový drát má širokou škálu aplikací. Mnoho běžně používaných elektrických topných zařízení používá odporový drát jako topné těleso. Odporový drát se proto používá v lékařství, chemii, elektronice, elektrotechnice, metalurgii, zpracování keramického skla a dalších průmyslových odvětvích.

dsjhajkhd

1. Princip činnosti odporového drátu

Pracovní princip odporového drátu je stejný jako u jiných kovových topných prvků a jedná se o jev elektrického ohřevu poté, co je kov pod napětím. Elektrický ohřev znamená, že poté, co proud projde vodičem, bude proud generovat určité množství tepla a bude vodičem přenášen. Samotný odporový vodič je kovový vodič, který po zapnutí bude vydávat teplo a poskytovat tepelnou energii.

2. Klasifikace odporového drátu

Typy odporových vodičů jsou rozděleny podle obsahu chemických prvků a organizační struktury odporového drátu. Existují odporové dráty ze slitiny železa, chromu a hliníku a odporové dráty ze slitiny niklu a chromu. Jako elektrické topné články mají tyto dva druhy odporových vodičů různé funkční charakteristiky.

3. charakteristika odporového drátu

Odporový drát se vyznačuje vysokou teplotní odolností, rychlým zahříváním, dlouhou životností, stabilním odporem, malou odchylkou výkonu, rovnoměrným stoupáním závitu po natažení a jasným a čistým povrchem. Je široce používán v malých elektrických pecích, muflových pecích, topných a klimatizačních zařízeních, různých pecích, elektrických topných trubkách a domácích spotřebičích atd. Podle požadavků uživatelů lze navrhovat a vyrábět různé nestandardní průmyslové a civilní pece.

4. výhody a nevýhody odporového drátu ze slitiny železa, chromu a hliníku

Odporový drát ze slitiny železa, chromu a hliníku má výhodu vysoké provozní teploty. Experiment ukazuje, že maximální provozní teplota odporového drátu slitiny železo-chrom-hliník může dosáhnout 1400 ° C. Odporový drát ze slitiny železa, chromu a hliníku má dlouhou životnost, vysoký odpor, vysoké povrchové složení a dobrou odolnost proti oxidaci.

Nevýhodou odporového drátu ze slitiny železa, chromu a hliníku je jeho nízká pevnost v prostředí s vysokou teplotou. Se zvyšující se teplotou se zvyšuje plasticita odporového drátu slitiny železo-chrom-hliník, což znamená, že odporový drát ze slitiny železo-chrom-hliník je při vysokých teplotách náchylný k deformaci. A opravit to po deformaci není snadné.

5. výhody a nevýhody odporového drátu ze slitiny niklu a chromu

Výhody drátu odolného vůči slitině niklu a chromu jsou vysoká pevnost v prostředí s vysokou teplotou, dlouhodobý provoz při vysokých teplotách se nedeformuje snadno a není snadné změnit strukturu a plasticita odolnosti slitiny niklu a chromu při normální teplotě drát je dobrý a oprava po deformaci je relativně jednoduchá. Odporový drát ze slitiny niklu a chromu má navíc vysokou emisivitu, nemagnetický, dobrou odolnost proti korozi a dlouhou životnost.

Nevýhodou odporového drátu ze slitiny niklu a chromu je, že provozní teplota nemůže dosáhnout úrovně předchozího odporového drátu. Výroba odporového drátu ze slitiny niklu a chromu vyžaduje použití niklu. Cena tohoto kovu je vyšší než u železa, chromu a hliníku. Proto jsou výrobní náklady odporového drátu ze slitiny niklu a chromu relativně vysoké, což nevede ke kontrole nákladů.


Čas zveřejnění: 30. října 2020